Pomiary natężenia oświetlenia

Odpowiednie oświetlenie w miejscu pracy ma ogromny wpływ nie tylko na zdrowie pracowników, ale również na jakość wykonywanej przez nich pracy. Oświetlenie stanowisk pracy dzieli się na trzy rodzaje: ogólne, które obejmuje całość danego obszaru, miejscowe- dotyczące konkretnego obszaru oraz oświetlenie złożone, które jest połączeniem oświetlenia ogólnego i złożonego. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzania regularnych pomiarów tych oświetleń. Pierwszego pomiaru powinno dokonywać się już przed udostępnieniem stanowiska pracownikom. Każdy kolejny co 2-5 lat. Pomiarów natężenia oświetlenia należy dokonać również w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana rodzaju stosowanego oświetlenia. Do przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia wykorzystuje się luksomierz, a samo badanie powinno się odbyć bez udziału światła dziennego, czyli po zmroku lub przy zasłoniętych oknach. Wyniki pomiarów muszą być udokumentowane w formie protokołu. Dokument ten jest niezbędny przy niezapowiedzianych kontrolach z Państwowej Inspekcji Pracy. Profesjonalnie wykonane pomiary oświetlenia to przede wszystkim komfort i zdrowie pracowników, zmniejszenie wypadków w pracy oraz eliminacja błędów wynikających z niedostrzeżenia detali.

Usługę można zamówić w rekomendowanym  Centrum Pomiarów Bezpieczeństwa i BHP Luxcontrol Polska

www.luxcontrol.pl

tel: 502 931 844

email: biuro@luxcontrol.pl
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url