Pomiary awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Celem oświetlenia ewakuacyjnego jest nie tylko zapewnienie bezpiecznego wyjścia z pomieszczenia, w którym doszło do nagłego zaniku zwykłego oświetlenia, ale również do szybkiego zlokalizowania środków gaśniczych.

Tego typu oświetlenia powinny znaleźć się przede wszystkim: w pomieszczeniach tj. kina, teatry, sale konferencyjne, lokale rozrywkowe i inne, przy oznaczeniu dróg ewakuacyjnych oraz w budynkach tymczasowych, o ile przeznaczone są na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia. Oświetlenie ewakuacyjne powinno znaleźć się wszędzie tam, gdzie przebywa więcej, jak 200 osób. 

Należy pamiętać, aby oświetlenie ewakuacyjne miało odpowiednie natężenie. Wszelkie wytyczne dotyczące warunków technicznych oświetlenia ewakuacyjnego określone zostało w normie PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. Zgodnie z nimi w strefach zamkniętych korytarze o szerokości do 2 m natężenie przy podłodze musi wynosić nie mniej jak 1 lx, natomiast w strefach otwartych (pomieszczenia o powierzchni > 60 mkw.) natężenie przy podłodze powinno być nie mniejsze niż 0,5 lx. Ze względu na to, iż oświetlenie to ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi, to powinno być ono regularnie poddawane pomiarom. Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego powinny być one wykonywane co najmniej raz na rok. Za brak aktualnych pomiarów grozić może kara grzywny.