loader

Celem oświetlenia ewakuacyjnego jest nie tylko zapewnienie bezpiecznego wyjścia z pomieszczenia, w którym doszło do nagłego zaniku zwykłego oświetlenia, ale również ...

Odpowiednie oświetlenie w miejscu pracy ma ogromny wpływ nie tylko na zdrowie pracowników, ale również na jakość wykonywanej przez nich pracy.

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego należy do obowiązku każdego pracodawcy. Dla każdego stanowiska pracy powinien zidentyfikować wszystkie zagrożenia oraz oszacować ryzyko ich wystąpienia.

Kursy online z pierwszej pomocy przedmedycznej kierowane są jednakowo do nauczycieli, opiekunów pracujących z dziećmi, trenerów piłki nożnej, oraz do wszystkich tych, którzy na co dzień odpowiedzialni...