Social blog

News and interesting facts from our world. We love what you are doing or learning to do.

27

Wrz 2020

0

Testy BHP

Przeszkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Również jego obowiązkiem jest odświeżanie tych szkoleń. Ma to na celu zaktualizowanie i ugruntowanie wiedzy oraz dostarczenie informacji dotyczących nowych rozwiązań organizacyjno- technologicznych.

21

Wrz 2020

0

Ocena ryzyka zawodowego

Minister Pracy określił je jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie i życie pracowników. Aby ryzyko to zminimalizować, to trzeba ustalić rodzaj zagrożeń w pracy czyhających na personel. Odpowiednia identyfikacja i analiza tych zagrożeń pozwoli określić, jakie środki zastosować, aby ryzyko zawodowe zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować. Sama ocena nie składa się wyłącznie z identyfikacji i analizy.

21

Wrz 2020

0

Dokumentacja BHP

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, trzeba liczyć się z tym, iż każdy ruch i proces w firmie będzie wymagał udokumentowania. Dotyczy to każdej sfery życia firmy, począwszy od księgowości, poprzez dział kadr, produkcję, na dziale BHP kończąc. Wydawałoby się, że do głównych zadań inspektora ds. BHP należy kontrolowanie, czy praca przebiega w sposób bezpieczny, nic bardziej mylnego.

Twitter feeds

Latest news from our best and most followed social network.